środki ochrony oczu

Jakie ryzyko wiąże się z niestosowaniem środków ochrony oczu?

Bezpieczeństwo i higiena pracy obecne jest w każdym zakładzie. Kwestia BHP uregulowana jest w kodeksie pracy, zatem przepisów prawa obejść nie możemy. Możemy jedynie stworzyć pracownikom bezpieczne warunki pracy – czyli zabezpieczyć samo miejsce wykonywania obowiązków służbowych, jak i wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony.

Czym są środki ochrony?

Odzież ochronna w pracy jest bardzo ważna, dzięki niej pracownicy są w mniejszym stopniu narażeni na niebezpieczne lub szkodliwe czynniki w środowisku pracy i tym samym ryzyko zawodowe jest mniejsze. Środki ochrony to nic innego jak wszelkie środki noszone, bądź trzymane przez pracownika celem jego bezpieczeństwa i ochrony życia. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy przede wszystkim odzież ochronną – ochraniacze brzucha, klatki piersiowej i barku oraz:

środki ochrony kończyn rękawiczki ochronne i obuwie, ochraniacze kolan

środki ochrony głowyhełmy

środki ochrony twarzy i oczu – okulary ochronne

środki ochrony słuchu – nausznice, wkładki przeciwhałasowe

środki ochrony układu oddechowego – kombinezony

środki chroniące przez upadkiem z dużej wysokości – linki bezpieczeństwa. 

budowniczy tnie ścianę

Ochrona oczu w pracy jest priorytetowa

Okulary ochronne stosowane są najczęściej wraz z kaskiem. Oczy należy zabezpieczyć przed licznymi zagrożeniami czynników zewnętrznych takich jak: lotne cząsteczki poruszające się z większą prędkością, ciekłe metale, gorące ciała stałe. Wzrok może być również narażony na szkodliwe działanie w związku z wnikaniem pyłu, gazu, chemikaliów. Każdy z wymienionych czynników szkodliwych może spowodować uszkodzenia wzroku, dlatego warto jest dobrze zabezpieczyć oczy podczas wykonywania pracy. Jeśli zatem istnieje nawet najmniejsze prawdopodobieństwo, że pracownik jest narażony na czynniki szkodliwe wówczas powinien obowiązkowo stosować środki ochrony oczu.

Należy zaznaczyć, że środki ochrony oczu dzielą się na trzy podstawowe rodzaje

– ochronne okulary, które mają wzmocnione szkła lub soczewki octanowe

– osłony przymocowane do kasku ochronnego

– gogle mające soczewki octanowe lub poliwęglanowe

Jak wybrać odpowiednie środki ochrony oczu?

Środki ochronne w pracy muszą przede wszystkim spełniać normy europejskie i krajowe. Podczas doboru okularów ochronnych należy wziąć pod uwagę typ wykonywanej pracy (czy jest to praca maszynowa czy ręczna?), rodzaj materiału poddawanego obróbce, obszar narażenia (cała twarz czy tylko oczy?). Najczęściej wybierane są jednak okulary ochronne. Okulary ochronne powinny mieć osłonki boczne – dla dodatkowego bezpieczeństwa oraz osłonki blokujące ciała obce od strony ciała.

Obowiązki pracodawcy wobec środków ochrony

Środki ochrony indywidualne są własnością pracodawcy, nie pracownika. Przekazanie tych środków pracownikom jest nieodpłatne. Pracownik z kolei zobowiązany jest do sukcesywnego korzystania ze środków zabezpieczających. Konserwacja, pranie, odkażanie tych środków zapewnia wyłącznie pracodawca – w razie zniszczenia środków ochrony indywidualnej pracodawca wydaje pracownikowi nowy komplet. Niedopuszczalne jest bowiem korzystanie przez pracowników ze zużytych i wadliwych środków ochrony.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem internetowym bhpfast.pl.

Mogą Cię zainteresować